Oplossing: Actieplan enkel naar HR++ glas

Naar lijst

In Nederland hebben meer dan 1 miljoen woningen enkel glas, gemiddeld 20 m2 per woning. Het vervangen van deze 20 m2 door HR ++ glas kost bijna 3.200 euro. Dat is een forse investering voor de burger, maar ze besparen 460 euro per jaar aan energiekosten, het is dus terugverdiend in 7 jaar. Met een speciale ISDE-subsidie voor het vervangen van enkel glas in de komende 1,5 jaar kunnen 250.000 huishoudens in de verleiding komen om over te stappen.

Maatregel 34 stelt voor om via een ISDE-subsidie € 1.000 euro per huishouden te schenken, zodat de terugverdientijd van de burger ongeveer 5 jaar wordt. Besparing De besparing van het vervangen van enkel glas door HR ++ glas is gemiddeld 800 kilo CO2 / jaar (bron: MilieuCentraal) per woning. Met 250.000 huishoudens betekent dat een winst van 0,2 Mton. Kosten Het aanpakken van 25% van de woningen in 1,5 jaar komt neer op 250.000 keer € 1000, - subsidie via ISDE is 250 miljoen euro.

tinyurl: link