Oplossing: Ambitieuzer plan voor plastic

Naar lijst

De productie van plastic zorgt voor veel CO2 uitstoot. Verhoog het tempo van de invoering van een verplicht aandeel biobased en of circulaire kunststof in alle kunststoffen die worden toegepast in NL van circa 15% nu naar 45% in 2025 met een tussendoel van 30% in 2022. In 2022 zou dit circa 1,2 Mton CO2 schelen, in 2025 circa 2,1 Mton.  In 2020 is hier zeker de eerste 0,2 Mton van te behalen.

tinyurl: link