Oplossing: CO2-prestatieladder

Naar lijst

Bedrijven, organisaties en overheden met een middelgrote tot grote omvang moeten een professioneel CO2-beheersysteem invoeren.

Deze maatregel is opgesteld in samenwerking met de Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen en Overheidsopdrachten (SKAO). Voor de besparing van 1,0 Mton CO2 stelt deze maatregel voor dat bedrijven, organisaties en overheden met een middelgrote tot grote omvang in 2020 een professioneel CO2-beheersysteem invoeren. Volgens een eerste inschatting van de voorgestelde maatregel voor de verplichte invoering van een CO2-beheersysteem betekent dit een verdubbeling van dit besparingspotentieel.

Dit komt overeen met circa 1 Mton extra CO2-reductie. Het voorstel is in lijn met de Wet Milieubeheer. Hierin staat dat alle bedrijven die 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken, verplicht zijn hun energiebesparende maatregelen te melden. Bedrijven die 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen per jaar verbruiken, zijn verplicht om zelf onderzoek te doen.

 

tinyurl: link