Oplossing: Duurzaam bosbeheer

Naar lijst

Bomen en bossen vangen veel CO2 op. Bomen en bossen zijn ook enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Het is daarom belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met onze bossen en bomen en streven naar natuurlijke bossen met een gevarieerde opkomst van inheemse bomen en struiken. Beheer de bossen duurzamer door minder bomen te kappen voor oa biomassacentrales.

Toch worden er veel bomen gekapt. Soms is dat geen probleem, bijvoorbeeld als er gekapt wordt omdat bomen ziek zijn, om naar natuurlijke bossen te komen of om andere natuur te behouden.

In de afgelopen jaren is er echter veel hout verdwenen in biomassacentrales en is het kappen van schors teruggekeerd als beheersmaatregel voor het oogsten en verbouwen van hout. Een stuk bos van ongeveer 0,5-2 hectare wordt kaal gekapt, de strooisellaag verwijderd en opnieuw aangeplant, met als gevolg een groot verlies aan opgenomen CO2 en biodiversiteit. Duurzamer bosbeheer komt de biodiversiteit ten goede en kan een besparing van 175.000 ton CO2 opleveren.

tinyurl: link