Oplossing: Een dag in de week geen vlees

Naar lijst

De overheid moet maatregelen neemen om de consumenten te helpen vaker voor plantaardig voedsel te kiezen, waaronder een dag in de week geen vlees eten.

Als alle Nederlanders één dag in de week geen vlees eten, kan de Nederlandse CO2-uitstoot met 0,5 Mton per jaar worden verminderd. Drie dagen per week geen vlees is in lijn met de richtlijnen voor gezonde voeding en de Schijf van Vijf en bespaart maar liefst 1,5 Mton / jaar. Onze westerse vleesconsumptie heeft een grote negatieve impact op klimaat, milieu, gezondheid, biodiversiteit en op lokale gemeenschappen in sojaproducerende landen.

Juist daarom pleiten grote instellingen als de Verenigde Naties, het Voedingscentrum en het RIVM al langer voor een lagere vleesconsumptie.

Dit is ook de reden waarom 30 organisaties - van Animal Protection, Docters & Lifestyle tot Oxfam Novib - nu de overheid vragen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om consumenten te helpen vaker te kiezen voor plantaardige vleesvervangers: een financiële prikkel voor vlees moet ervoor zorgen dat de lagere inkomens niet meer worden beperkt en dat de opbrengst van de stimulans wordt gebruikt om boeren te helpen duurzamer te worden. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke prikkel in de zorg miljoenen euro's bespaart.

tinyurl: link