Oplossing: Grasfalt

Naar lijst

Toepassing van olifantsgras in asfalt verlaagt de footprint van wegenbouw en zorgt voor opslag van CO2 Toepassing van olifantsgras in asfalt verlaagt de footprint van wegenbouw en zorgt voor opslag van CO2

Innovatief asfaltmengsel

Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarbij bitumen is vervangen door het bio-based bindmiddel lignine dat afkomstig is uit olifantsgras. Dit zorgt voor:

  • Besparing van fossiele grondstoffen.
  • 20% CO2-reductie door de lagere productietemperatuur van Grasfalt. Namelijk 130 ºC in plaats van 170 ºC! Dit betekent een besparing van ruim 2 m³ gas per ton asfalt.
  • Duurzame opslag van CO2 door olifantsgras.

Grasfalt is volop in ontwikkeling

In het huidige Grasfalt wordt 50% van de bitumen vervangen door lignine uit olifantsgras maar we streven naar 100% vervanging!

bekijk externe pagina

tinyurl: link