Oplossing: Innovaties met potentie

Naar lijst

Er zijn veel innovaties die snel willen opschalen. Op korte termijn van 1,5 jaar is het effect op CO2-reductie nog relatief klein, maar voor 2030 kunnen ze een veel grotere bijdrage leveren. Om de transitie te versnellen, zou het helpen als die innovaties sneller tot wasdom komen. We noemen er hier een paar, die samen al voor eind 2020 tot 0,1 Mton leiden, maar daarna zeker veel potentie hebben.

-Meer duurzaam papier
-papierproces zonder water
-extra energiebesparing in overgangsfase
-Tocardo, energie van getijden
-Wiras de efficiëntere spoorwisseling
-Bouwen met hennep
- (Ulra) diepe geothermische energie

 

tinyurl: link