Oplossing: Innovatieve chemische recyclingtechnieken

Naar lijst

Chemische recycling kan op korte termijn een goede aanvulling zijn op mechanische recycling van plastic afval. In zowel het nieuwe Regeerakkoord als in de transitieagenda's voor de circulaire economie wordt chemische recycling gezien als een belangrijke oplossing om de kunststofketen te verduurzamen. CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken berekend dat in 2020 al een besparing van 0,2 Mton mogelijk is.

De overheid kan deze techniek maken als ze:

- chemische recycling van monomeren opnemen in de doelstellingen voor recycling van kunststof;
- chemische recyclinggrondstoffen met een factor van ongeveer 50% opnemen in de doelstellingen voor kunststofrecycling;
-subsidie ??voor investeringen in chemische recycling mogelijk maken onder de nieuwe subsidieregeling SDE ++;
- de recyclingdoelstellingen voor plastic verhogen, ook in de kaderovereenkomst voor verpakkingen;
-chemische recycling een betere plaats geven in het Nationaal Afvalplan (LAP3) in termen van recyclingkwaliteit. 240.000 ton geschikt materiaal van huishoudens

tinyurl: link