Oplossing: Investeer enkel in duurzame oplossingen

Naar lijst

We moeten de enorme hoeveelheid subsidies die momenteel aan fossiele brandstoffen en biomassaverbrandingsinstallaties wordt gegeven, investeren in duurzame oplossingen zoals wind- en zonne-energie en innovatieve oplossingen. Dit zal niet worden bereikt door de politici beleefd te vragen, aangezien ze al meer dan tien jaar verandering hebben beloofd zonder het beloofde resultaat. We zullen ze zo snel mogelijk ter verantwoording moeten roepen en hen gevangen moeten zetten voor de ramp die ze veroorzaken door onze belastingen te stelen en deze aan de eigenaren en aandeelhouders van smerige miljardenbedrijven te geven. Genoeg is genoeg!

EU Environment Agency Report 2018 ""(...) de grootste hoeveelheden bruto vermeden broeikasgasemissies waren toe te schrijven aan windenergie op land (137 MtCO2), fotovoltaïsche zonne-energie (73 MtCO2)(...) Wind op land en fotovoltaïsche zonne-energie leveren ook de belangrijkste bijdrage aan het vermijden van het verbruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van primair energieverbruik.

bekijk externe pagina

tinyurl: link