Oplossing: Minder koeien, niet minder winst

Naar lijst

Verander de veestapel om minder uit te stoten den de biodiversiteit te verbeteren.

De tweede maatregel is krimp en veranderingen in de veestapel wat resulteert in een reductie van 3 Mton CO2-eq per jaar. Dat is na sluiting van de kolencentrales een van de grootste maatregelen die nog genomen kunnen worden voor het klimaat.

Het verbetert ook de biodiversiteit. Het is echter niet de bedoeling om de boeren de rekening opnieuw te laten betalen, want ze hebben de afgelopen jaren maatregel na maatregel gekregen.

Toch is er nog een goede reden om nog eens naar het aantal koeien te kijken, want als we dat niet zelf doen, dan dwingt Brussel ons waarschijnlijk tot vergaande maatregelen. Nederland stoot te veel stikstof uit en produceert nog relatief veel mest. Beide zorgen ervoor dat we niet voldoen aan de EU-normen waar Nederland voor heeft getekend.

 

Stikstof, waarvan de melkveehouderij de grootste bron is, heeft negatieve effecten op natuurgebieden, insecten, het bodemleven en de gezondheid. Om de EU-normen en de negatieve effecten in 2030 sterk te beperken, zullen we zeker met 30% moeten verminderen: minder (kunst) mest, minder krachtvoer en dus minder koeien of veel minder melk per koe. Om een ??herhaling van 2016 te voorkomen, toen 160.000 koeien ineens naar de slacht moesten omdat we niet voldeden aan de EU-normen voor fosfaat, kunnen we nu het heft in eigen hand nemen en in anderhalf jaar veranderen, zonder dat de boer minder inkomen krijgt.

Een deel van de oplossing kan zijn dat koeien minder melk geven. Koeien geven nu extreem veel melk, die door krachtvoerreductie en mestreductie met 15 tot 20% kan worden verminderd. De resterende 10% reductie zal dan moeten komen van een inkrimping van de kudde en de keuze voor andere koeienrassen. We weten nu dat iets minder koeien en een betere balans tussen het aantal koeien en de hoeveelheid land niet alleen leidt tot lagere opbrengsten, maar ook tot lagere kosten. Per saldo hoeft de boer geen schade te lijden. Dit biedt perspectief voor meer melkveehouders. Als we binnen twee jaar zo'n grote verandering willen doorvoeren, dan zullen we boeren moeten helpen, met kennis en budget om het inkomensverlies te compenseren. Er zijn tal van goede voorbeelden die een goede opvolging verdienen. Er is nu veel geld gereserveerd voor de aanpak van de stikstofproblematiek, alleen al voor 2,2 miljard euro voor verbetering van de kwaliteit van de natuur. Laten we dat gebruiken voor de omschakeling naar duurzame landbouw

tinyurl: link