Oplossing: Natuurlijke klimaatoplossingen (NCS)

Naar lijst

Aangezien er een aanzienlijk onontgonnen potentieel is voor NCS, zal het waarschijnlijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van meer dan 1,5 ° C opwarming van de aarde, in combinatie met veel ambitieuzere programma's voor emissiereductie dan tot nu toe zijn ingezet. Meer onderzoek is dringend noodzakelijk, om het volledige potentieel van de NCS te realiseren.

Voorbeelden van NCS die al onderzocht zijn;
- "Koolstofopslag in tropische regenwouden kan worden verbeterd door de populaties van bepaalde megaherbivoren te stimuleren"
- “Er is waarschijnlijk ook een groot potentieel voor herbebossing op de middelste breedtegraden, waar het klimaat nat en mild is. getval.parsetemplate:Column '…' does not belong to table Table.: fields:pol_id, pol_subject, pol_poltype, pol_name, pol_description, pol_intro, pol_content, pol_investment, pol_annualcosts, pol_annualreduction, pol_effectexpected, pol_effecttype, pol_url, pol_imageurl, pol_externalurl, shortname, pol_created, pol_creator, pol_changed, pol_changer, pol_rank, pol_voteup, pol_votedown, pol_vote, pol_votes, pol_number, pol_approved, pol_approver, pol_level, breadcrumb, subject_name, poltype_name, subject_theme, creator_name, level_name, alternator, rowid, Ook hier kan koolstofvastlegging sterk worden gemedieerd door wilde dieren ”
- “Hoewel het gebied met bebost en voorheen bebost land veel groter is, vindt de snelste accumulatie van koolstof plaats in een andere reeks ecosystemen: begroeide kusthabitats, zoals mangroven, kwelders en zeegrasvelden. Hier kan koolstof 40 keer sneller per hectare worden vastgelegd dan in tropische bossen. " (https://doi.org/10.5194/bg-2-1-2005)
- "Het herstel van turfkoepels, moerassen en vennen biedt verder een groot potentieel voor koolstofonttrekking."

 

tinyurl: link