Oplossing: Plantaardig Normaal

Naar lijst

Ontmoedig dierlijke voedingsproducten en stimuleer een plantaardig dieet.

Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket en dienen ontmoedigd te worden. Een plantaardig dieet is beter voor de gezondheid, beter voor de dieren, beter voor het milieu en beter voor onze medemensen.
De gemeente dient het eten van vlees te ontmoedigen en vleesvervangers te stimuleren.  Hieronder hebben we een aantal tips concrete tips.

  1. Maak bij de gemeente  plantaardig de norm, serveer alleen dierlijk op verzoek.
  2. Zorg voor fiscale stimuleringsmaatregelen voor plantaardige producten zoals vleesvervangers.
  3. Start campagnes over de voordelen van plantaardig eten: bijvoorbeeld door een plantaardige eetwissel.
  4. Stimuleer grote organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, sportverenigingen, bedrijven, etc om plantaardig de norm te maken. Kantines kunnen omgekeerd worden ingericht. Nu is dierlijk vaak het meest aanwezig en zijn de plantaardige producten minder zichtbaar of duidelijk extra. Dit kan worden omgedraaid. Vlees hoeft niet te verdwijnen maar het moet zichtbaar worden dat het niet meer de norm is.
  5. Geef horeca-ondernemers met plantaardige menu’s een financieel voordeel dat zij kunnen doorberekenen op hun gasten. Zo krijgen zij meer bezoek en groeit het aandeel plantaardige eetgelegenheden.
  6. De overheid zet influencers in bij Corona. Wij stellen voor dat zij influencers inzetten om tips te geven over plantaardige eetwissels.
  7. Zie ook maatregel 11 van Urgenda “Een dag per week zonder vlees – besparing: 0,5 Mton”

bekijk externe pagina

tinyurl: link