Over Stemwijzer Amsterdam

Contact

Burgerplatform biedt een samenwerkingsplatform voor wijkraden, burgerinitiatieven, stichtingen en verenigingen die een burgerbelang vertegenwoordigen. Als platform faciliteren we samenwerking en krachtenbundeling. Ook online tools voor websites, vragenlijsten, petities etc. We streven ernaar deze diensten kosteloos aan te bieden op basis van donaties van deelnemers, belanghebbenden en burgers.

Betrokken organisaties

 

Achtergrond

‘Ons’ staat voor bewoners die zich zorgen maken over het klimaat. Bewoners die vinden dat de lokale overheid niet echt kiest voor klimaatverbetering. De overheid die zegt klimaat belangrijk te vinden maar niet daadkrachtig daar voor kiest en gevoelig lijkt voor belangen van grote vervuilende bedrijven. ‘Ons’ zijn bewoners uit Amsterdam die vinden dat de stad is om in te wonen. Die groen en natuur essentieel vinden. Die vinden dat de overheid moet kiezen voor de bewoners, die het een schande vinden dat Amsterdam van de grote Nederlandse steden veruit de slechtste luchtkwaliteit heeft (fijnstofgehalte - onderzoek Europees Milieu Agentschap). ‘Ons’ is breder dan Amsterdam. We werken samen met bewoners uit andere steden, waaronder Haarlem en Arnhem. Zo is deze Klimaatkiezer een gezamenlijk resultaat. Zie hiervoor kiesklimaat.nl