Beleidsagenda

Het Klimaatplan is tot stand gekomen doormiddel van een inventarisatie onder de aangesloten organisaties en online via de multimediakanalen. We hebben het resultaat van de inventarisatie samengevoegd met het Urgenda puntenplan, uitgewerkt en met een passende informatieve video op deze website geplaatst.

Uitleg
  • Functioneren overheid: Maak Klimaatdoelen SMART
    Er moeten concrete SMART doelen opgesteld worden die vastgelegd zijn. Half jaarlijks moet er een rapportage worden gemaakt van de voortgang van deze doelen en de vooruitzichten. Deze rapportage moet op de politieke agenda staan en halfjaarlijks in de gemeenteraad worden besproken.